Bouwinspectie door Oude Egberink & partners

Naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling wordt ook een hersteladvies gegeven en worden herstelkosten berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en op termijn (binnen 3 jaar). U ontvangt een uitgebreide rapportage met foto’s van de aangetroffen gebreken.

Als u een volledig een goed leesbaar rapport wilt, is een uitbreiding met een Bouwinspectie-rapportage noodzakelijk. Er kan ook maatwerkadvies worden geleverd.

Download hier de brochures:
– Bouwinspecties 2020-2021

Menu