Bouwinspectie door Oude Egberink & partners

 

Naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling wordt ook een hersteladvies gegeven en worden herstelkosten berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en op termijn (binnen 3 jaar). U ontvangt een uitgebreide rapportage met foto’s van de aangetroffen gebreken. Een Bouwinspectie kan worden uitgebreid met een NHG-rapportage.


Bouwinspectie voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een NHG-rapportage kunt u nodig hebben om een hypotheek met NHG te verkrijgen. De rapportage voldoet aan specifieke eisen die hieraan door de Stichting NHG gesteld worden.

In dit rapport worden summier de resultaten van de keuring beschreven. Uit ervaring blijkt het dat een particulier onvoldoende informatie geeft over de bouwtechnische staat van de woning en de mogelijke oplossing voor de eventueel aangetroffen bouwkundige problemen.

Als u een volledig een goed leesbaar rapport wilt, is een uitbreiding met een Bouwinspectie-rapportage noodzakelijk.

Menu